Web de Artesanía de Galicia

Cliente: Fundación Centro Galego da Artesanía e o Deseño

Deseño e desenvolvemento dunha nova páxina web para a Fundación Centro Galego da Artesanía e o Deseño, dependente da Xunta de Galicia. Este espazo en internet sigue a liña do newsletter institucional para subscritores creado meses atrás por Otcotiur comunicación a medida.

Así, este proxecto continúa coa aposta por unha nova aparencia para a institución, na que priman un coidado deseño, de liñas limpas e claras, que cede o protagonismo aos contidos da páxina web.