Plan de Acción Integral para as Persoas con Discapacidade de Galicia

Cliente: Consellería de Traballo e Benestar

Deseño e execución de folleto-cedé destinado a divulgar o Plan de Acción Integral para as Persoas con Discapacidade de Galicia, 2010-2013. A propia caixa, na que se inclúe o cedé, compila as principais actuacións contempladas no devandito plan.