Guía de libros contra a violencia de xénero

Cliente: Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia, en colaboración co IES nº1 do Carballiño

Produción gráfica de un polidíptico con motivo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, no que se inclúe unha escolma de libros e discos relacionados con esta temática.

O traballo consistiu no redeseño, revisión e actualización dun folleto anterior de semellantes características.