Aviso legal

Condicións de acceso

O acceso á web www.otcotiur.com supón a aceptación plena polo usuario/a de todas as condicións da presente Información Legal, polo que se non está dacordo co contido da mesma deberá absterse de facer uso da web.

O /a usuario/a comprométese a facer un uso da web e dos seus servizos e contidos conforme ao disposto pola lexislación vixente aplicable. Otcotiur resérvase o dereito a denegar o acceso á web, sen necesidade de previo aviso, a calquera usuario/a que non respecte as condicións dispostas nesta Información Legal.

Otcotiur resérvase o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións.

Contidos propiedade de Otcotiur

Os contidos desta web están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial de Otcotiur ou de terceiros. Non está autorizada (e será perseguida) a reprodución total ou parcial dos datos e contidos non dispostos para o seu uso explícito aos que se teña acceso na web, ou se utilizaron contravindo a lexislación vixente en materia de propiedade industrial e intelectual.

Os/as usuarios/as que crean que os seus dereitos de propiedade intelectual estean sendo infrinxidos polo suposto uso non autorizado dos seus traballos protexidos presentes nesta web, poden porse en contacto con Otcotiur e solicitar que o contido sexa retirado.

Modificación da web de Otcotiur

Otcotiur resérvase a facultade de executar nos contidos da súa web os cambios que considere oportunos, así como de suspender o seu acceso en calquera momento e sen previo aviso.

O acceso e o uso que se faga dos contidos da web son responsabilidade do usuario/a. Otcotiur non respostará de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidese derivarse do devandito acceso ou uso da información.

Otcotiur resérvase o dereito de facer as modificacións pertinentes na presentación, configuración, localización, condicións e contidos da web.